Tag

Lingua e sociedade

Noticias

Diálogos sobre linguas e sociedades 2006

IDEOLOXÍAS E DIVERSIDADE LINGÜÍSTICA Vigo, 21 xuño 2006 Os Diálogos sobre linguas e sociedades son unha iniciativa da Fundación Carlos Casares que xorde co obxectivo de instituír un foro de reflexión e debate aberto sobre todo tipo de cuestións relevantes que se deriven da complexa imbricación entre as linguas e os grupos humanos. Preténdese dar cabida a puntos de vista…

Continuar
Noticias

Diálogos sobre linguas e sociedades 2005

DIVERSIDADE LINGÜÍSTICA E INTERVENCIÓN: AS POLÍTICAS DA DIVERSIDADE E A DIVERSIDADE DAS POLÍTICAS Vigo, 16 – 17 decembro 2005 Os ‘Diálogos sobre linguas e sociedades’ xorden co obxectivo de crear un foro de reflexión e de debate aberto sobre todo tipo de cuestións derivadas da complexa imbricación entre as linguas e os grupos humanos nas sociedades actuais. Preténdese con eles…

Continuar