III DIÁLOGOS LITERARIOS DE MARIÑÁN
31 maio – 4 xuño 2006

Coordinador dos III Diálogos Literarios de Mariñán: Francisco Castro Veloso


PROGRAMA:

1 XUÑO, XOVES

10.00 – 11.15: Historia, literatura
Xosé María Álvarez Cáccamo
Antón Baamonde
Presenta: Carlos Fernández

caccamo_fdez_baamonde.jpg

X. Mª Álvarez Caccamo, C. Fernández, A. Baamonde

11.30 – 13.00: Debate

13.30: Acto de inauguración
Marisol López (Secretaria Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia)
Salvador Fernández Moreda (Presidente da Deputación de A Coruña)
Celestino Poza (Deputado de Cultura da Deputación de A Coruña)
Teresa Porto Pedrido (Directora da Fundación Caixa Galicia)
Kristina Berg (Presidenta da Fundación Carlos Casares)

inauguracion_porto_berg_fdezmoreda_lopez_poza.jpg

T. Porto, K. Berg, S. Fdez. Moreda, M. López, C. Poza

17.00 – 18.15: Fala, Memoria
Acto público. Auditorio Fundación Caixa Galicia, A Coruña (Cantón Grande 21-24)
Rosa Regás
Ramón Loureiro
Presenta: Miguel Anxo Fernán Vello

fernanvello_regas_loureiro1.jpg

M. A. Fernán Vello, R. Regás, R. Loureiro

fernanvello_regas_loureiro.jpg

M. A. Fernán Vello, R. Regás, R. Loureiro

2 XUÑO, VENRES

10.00 – 11.15: Valle-Inclán, Rosalía
Juan Antonio Hormigón
Marina Mayoral
Presenta: Manuel Veiga

mayoral_veiga_hormigon.jpg

M. Mayoral, M. Veiga, J. A. Hormigón

11.30 – 13.30: Debate

17.00 – 18.15: Antonio Machado, Jorge Luis Borges
Ian Gibson
Xosé Carlos Caneiro
Presenta: Román Raña

caneiro_rana_gibson.jpg

X. C. Caneiro, R. Raña, I. Gibson

18.30 – 20.30: Debate

3 XUÑO, SÁBADO

10.00 – 11.15: Literatura, vida
Antonio Martínez Sarrión
Francisco Fernández Naval
Presenta: Francisco Castro

fdeznaval_castroveloso_mtnezsarrion.jpg

F. Fdez. Naval, F. Castro, A. Mtnez. Sarrión

11.30 – 13.30: Debate

17.00 – 18.15: Miguel Hernández, Lorenzo Varela
José Luis Ferris
Fernando Salgado
Presenta: Dolores Vilavedra

ferris_vilavedra_salgado.jpg

J. L. Ferris, D. Vilavedra, F. Salgado

18.30 – 20.30: Debate