II DIÁLOGOS LITERARIOS DE MARIÑÁN

1 – 5 xuño 2005

Coordinador dos II Diálogos Literarios de Mariñán:

Luís González Tosar (Presidente do P.E.N. Clube de Escritores de Galicia)

PROGRAMA:

2 XUÑO, XOVES

10.00 – 11.15: 50 anos con ‘Merlín e familia’
Ramón Pernas
Xosé Miranda
Presenta: María do Cebreiro Rábade Villar

miranda_cebreiro_pernas.jpg

X. Miranda, Mª do Cebreiro, R. Pernas

11.30 – 13.00: Debate

13.30: Acto de inauguración
Manuel Ameijeiras Vales (Delegado do Goberno de España en Galicia)
Celestino Poza (Deputado de Cultura da Deputación de A Coruña)
Teresa Porto Pedrido (Directora da Fundación Carlos Casares)
Luís González Tosar (Presidente do PEN Clube de Escritores de Galicia)
Kristina Berg (Presidenta da Fundación Carlos Casares)

inauguracion_berg_porto_ameijeiras_poza_gleztosar.jpg

K. Berg, T. Porto, M. Ameijeiras, C. Poza, L. Glez. Tosar

17.00 – 18.15: O conto literario
José María Merino
Miguel-Anxo Murado
Presenta: Tucho Calvo

murado_calvo_merino.jpg

M. A. Murado, T. Calvo, J. Mª Merino

18.30 – 20.30: Debate

3 XUÑO, VENRES

10.00 – 11.15: Literatura, violencia e guerra
José Viale Moutinho
Anxo A. Rei Ballesteros
Presenta: Xesús Fraga

ballesteros_fraga_viale.jpg

A. Rei Ballesteros, X. Fraga, J. Viale Moutinho

11.30 – 13.30: Debate

17.00 – 18.15: Editar poesía
Auditorio Fundación Caixa Galicia; r/ Médico Rodríguez, A Coruña
Jesús Munárriz
Miguel Anxo Fernán Vello
Presenta: Luís González Tosar

munarriz_gleztosar_fernanvello.jpg

J. Munárriz, L. Glez. Tosar, M. A. Fernán Vello

18.30 – 20.30: Debate

4 XUÑO, SÁBADO

10.00 – 11.15: Galicia, entre dous mares
Susana Fortes
Arcadio López-Casanova
Presenta: Román Raña

fortes_rana_lopezcasanova.jpg

S. Fortes, R. Raña, A. López-Casanova

11.30 – 13.30: Debate

17.00 – 18.15: Traducindo
Elarbi El Harti
Basilio Losada
Presenta: Valentín Arias

losada_arias_elharti.jpg

B. Losada, V. Arias, E. El Harti

18.30 – 20.30: Debate