Aníbal Piñeiro, primeiro pola dereita, ao lado de Henrique Monteagudo, no acto de inauguración do gabinete de Ramón Piñeiro na Fundación Penzol. Foto de Paco Vilabarros (cortesía coa Fundación Carlos Casares)Durante estas semanas estanse a suceder distintos actos conmemorativos sobre a figura de Ramón Piñeiro, ao que se lle dedica este ano o Día das Letras Galegas. E non só en diversos espazos físicos, senón tamén na rede.

A modo de exemplo podemos salientar, por unha banda, a inauguración onte, día 14, ás 12.00 horas na sede da Fundación Penzol, na Casa Galega da Cultura de Vigo, un espazo onde se instalou o gabinete do intelectual galeguista. O espazo, de carácter permanente, consta tamén dunha pequena, pero completa exposición introdutoria á súa figura. Hai que felicitar á Fundación Penzol por esta iniciativa, longamente traballada, e a Merlín Comunicación pola finura e o detalle da súa realización.

Por outra banda, Vieiros vén de inaugurar un excelente espazo virtual: o Especial Día das Letras Galegas dedicado á figura de Ramón Piñeiro, onde podemos acceder a entrevistas cos maiores especialistas no intelectual de Láncara, opinións de diferentes personalidades da política e da cultura galegas, así como material audiovisual diverso sobre Ramón Piñeiro. O especial de Vieiros ofrece a posibilidade de consultar o texto do manuscrito orixinal do Preámbulo á Lei de Normalización Lingüística de 1983, redactado por Ramón Piñeiro. O documento, cedido pola Fundación Carlos Casares e os familiares de Ramón Piñeiro, completa un exhaustivo espazo informativo na que se analiza a figura do galeguista homenaxeado dende múltiples puntos de vista.