III Ciclo Ciencia e Sociedade - Darwin 2009. A evolución150 anos despoisDurante os días 18, 20 e 21 de maio, a Fundación Carlos Casares, coa colaboración da Fundación Caixa Galicia, organiza o III Ciclo Ciencia e Sociedade, que este ano está dedicado ao 150 aniversario da publicación de A orixe das especies e ao bicentenario do nacemento seu autor, Charles Darwin. O Ciclo celebrarase, como vén sendo habitual, na Sede Fundación Caixa Galicia de Vigo (Policarpo Sanz, 21), coa pretensión de dar a coñecer ao público xeral, culto e interesado, os avatares da teoría da evolución e o seu reflexo nos nosos días. Podedes consultar aquí o programa definitivo e mais o cartel do Ciclo.