Enlace: A Ledicia de Ler – Textos para o ensino do galego (12 de decembro de 1976)