Henri Peña-Ruíz “A emancipación laica: feitos e principios” de Fundación Carlos Casares en Vimeo.

Conferencia de Henri Peña-Ruíz no marco dos VII Encontros de Mondariz-Balneario, celebrados no Balneario de Mondariz os días 20 a 22 de outubro de 2009 baixo o título “O César e Deus: relixión, laicidade e espazo público”.

Henri Peña-Ruíz é profesor e filósofo, catedrático do Insituto Fenelon e do Instituto de Estudos Políticos de París. Os seus estudos seguen o rumbo da filosofía do laicismo e da reflexión sobre as expresións sensibles dos conceptos. Membro do Partido de Esquerda (GC), en 2003 foi un dos 20 sabios da Comisión sobre o laicismo presidida por Bernard Stasi. Entre as súas obras destacan “La laïcité pour l´egalité” (2001) ou “Le Roman du monde, légendes philpsophiques” (2001).