Outro filme galego que os alumnos poderán ver no marco do VIII Curso Universitario de Comunicación Audiovisual de Celanova, que leva por título “Cine galego. Entre o obxectivo identitario e a produción low cost, é “Crebinsky”, de Enrique Otero, e será na xornada do xoves 21 de xullo. A continuación, o filme vai ser debullado nos seus aspectos técnicos e artísticos a través das explicacións do seu equipo, como marca o programa.

Enlace: VIII Curso Audiovisual de Celanova