Particulares


– Modesto López Bouzas
– Valentín Arias López
– Xosé Luís Rodríguez Pardo
– Antonio Salgueiro Armada
– Antón Riveiro Coello
– Miguel Pérez Romero
– Xabier Mouriño Cagide
– Håkan Casares Berg
– Begoña Álvarez Fernández
– Pedro F. Díaz Torres
– Leandro García Bugarín
– Mª Teresa Vázquez de la Cruz
– Francisco Castro Veloso
– Blanca Ana Roig Rechou
– Paulino Novo Folgueira
– Francisco Xavier Río Barxa
– Anxo Tarrío Varela
– José Mª Fonseca Moretón
– Manuel Janeiro Casal
– Xesús Rábade Paredes
– Helena Villar Janeiro
– Bieito Iglesias Araúxo
– José Manuel Iglesias Carrera
– Ramón Barral Andrade
– Manuel Veiga Taboada
– Carlos Méixome Quinteiro
– Basilio Losada Castro
– Antón Grande Penela
– Mª Xosé Pérez Meixeira
– Juan Carlos González Febrero
– Mª José del Río Oliete
– Hixinio Beiras Cal
– Alfonso Zulueta de Haz
– José Irazu Garmendia (Bernardo Atxaga)
– Olivia Rodríguez González
– Domingo Domínguez Gómez
– Francisco Xavier Carro Rosende
– Efrén Vázquez Vázquez
– Luís Menéndez Villalva
– Antía Pérez Lorenzo
– Ana González López
– Fernando Savater
– Mercedes Lamarca Ruiz
– Manuel Rodríguez Álvarez
– Guillermo de la Dehesa Romero
– Álvaro Espilla Díaz
– Joaquim Ventura Ruiz
– Damián F. Álvarez Villalaín
– José Araújo Fernández
– Delfín Caseiro Nogueiras
– Mª Eva Ocampo Vigo
– Manuel Guisado Tato
– Mª Concepción Villanueva Ruiz
– Miguel Pérez Pereira
– Miguel Anxo Fernández Fernández
– Juan Ignacio Fonseca Moretón
– Gustavo Adolfo Garrido García
– Dolores Vilavedra Fernández
– Antonio Piñeiro Feijoo
– Julia Mera Guerrero
– Mª Dolores Fernández Alonso
– Pedro Laín Martínez
– Luis Caramés Viéitez
– Arcadio López-Casanova
– Camiño Noia Campos
– Xulián Maure Rivas
– Victoria Lojo Vicente
– Mª Cristina González Fernández
– Mª Cristina Gutiérrez Fernández
– Xosé Luís González Rodríguez (Luís Paradelo)
– Consuelo Loureiro Vilarelle (Chelo Loureiro)
– Adela Rodríguez González-Garra
– Perla Alonso Blázquez
– Álvaro Trillo Cayón
– Miguel Barros Puente
– Begoña Rodríguez Otero
– Miguel Ángel Castelo Agra
– Francisco Ricardo Franco Martínez
– Daniela Sarraíno
– José Domingo Pérez
– Gonzalo Vázquez Pozo
– José Antonio Ponte Far
– María J. Alonso Díaz
– Cruz Gallástegui
– María Jesús Villafáfila
– Germán Fente Pardo
– César Cunqueiro González-Seco

De acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, os datos persoais dos Amigos da Fundación Carlos Casares forman parte dun ficheiro, cuxo responsable é FUNDACIÓN CARLOS CASARES con domicilio en Rúa Oporto 1, 1º, 36201 VIGO (Pontevedra). A finalidade destes ficheiros é a xestión dos distintos colaboradores da Fundación. Se o desexa poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por escrito ao enderezo sinalado, achegando unha fotocopia do seu DNI.