BIOGRAFÍA DE CARLOS CASARES

Non se pode comprender a cultura galega de finais do século XX sen a presenza de Carlos Casares. O escritor foi unha figura clave no proceso de normalización da nosa lingua, de recuperación da dignidade da nosa cultura e da súa difusión internacional