Actividades, Área de Lingua, Cultura e Sociedade, Noticias

Foro Mugardos Lingua e Sociedade

Unha das áreas de traballo da Fundación Carlos Casares, o Seminario Permanante de Lingua e Sociedade, desenvolve actividades dirixidas a fortalecer o proceso de normalización lingüística de Galicia, seguindo un dos mandatos fundacionais. Unha desas actividades é este Foro homónimo creado para afondar no estudo e análise das relacións entre a lingua e a sociedade. O Foro Mugardos Lingua e Sociedade, que este ano leva o título…

Continue reading