Contacto

CONTACTO

Se quere contactar coa Fundación Carlos Casares pode facelo usando os seguintes medios:

Enderezo: Rúa Vilariño, s/n (363370 – Nigrán). [Para envíos postais: Rúa Paulino Freire, 16, 5E (36208 – Vigo)]
Teléfono de contacto:  616761749
Correos electrónicos: fundacioncarloscasares@gmail.com / direccion@fundacioncarloscasares.org