O 24 de agosto de 1941 Carlos Casares Mouriño nace en Ourense. Os seus pais chámanse Manolita Mouriño e Francisco Casares. Carlos ten unha irmá maior, Mercedes, e un irmán menor, Xavier.