Casares empeza en 1992 a publicar de forma diaria a súa columna en La Voz de Galicia, que chegará a ter milleiros de seguidores, aínda que xa levaba dende 1982 publicándoa de forma non periódica. Publica Toribio ten unha idea. Sae a súa edición de Poesía galega completa de Manuel Curros Enríquez. En colaboración con Xesús Alonso Montero, publica Vida, obra e milagres de Xan da Coba.