Ramón Piñeiro decide en 1985 deixalo a cargo de Galaxia como director xeral, cargo que ocupará ata a súa morte. Casares modernizará a editorial, reestruturándoa e adaptándoa aos novos tempos.