Carlos Casares nos anos 60 (La Región)

Fóra xa do Seminario, e tras gañas un certame de contos, Casares comeza a frecuentar os faladoiros literarios da cidade, en especial o de Vicente Risco, no café Parque, no Miño ou no Volter, con outros escritores e artistas como Prego de Oliver, Ferro Couselo, Xaime Quessada, Antón Tovar, Conde Corbal, Xaquín Lorenzo, Xosé Luís de Dios, Julio Gimeno, Acisclo Manzano, Arturo Baltar, José Luis López Cid ou Arturo Lezcano.