Animado polo catolicismo da súa nai (e coa reticencia escéptica do seu pai, máis liberal), Carlos ingresa no Seminario de Ourense. Comeza a ler con avidez os clásicos da biblioteca do centro e dá os seus primeiros pasos na escrita.