Adiantándose á tendencia das sagas de contos infantís, Casares publica a serie formada por Este é Toribio, Toribio contra o profesor Smith ou Toribio e o contador de contos. Recibe o Premio Literario “Anxel Fole”. Publica o estudo Ramón del Valle-Inclán: Zwischen Dekadenzdichtung und moralischer Satire en “Spanische Literatur” (Suhrkamp).