Carlos Casares en Vilariño (Ramón Loureiro)

 

Carlos Casares falece en Vigo o 9 de marzo de do 2002. Postumanente aparece a novela O sol do verán e a Xunta de Galicia publica a súa conferencia Gonzalo Torrente Ballester. O escritor, o amigo. Sae Galicia, nai e Señora, obra da que é coautor. Recibe a título póstumo o Premio Roberto Blanco Torres de periodismo. O 9 de setembro constitúese a Fundación Carlos Casares.