Traballando co seu portátil en Alemania.

Obtén unha bolsa para escritores do “Litersrisches Colloquium” para gozar dunha estancia en Wansee (Alemania) onde escribe boa parte de Deus sentado nun sillón azulque será publicado en 1996. Publica Guía da provincia de Pontevedra: arte, cultura, gastronomía con fotografías da súa autoría. Colabora cun relato no libro Cuentos de fútbol. É nomeado presidente do PEN Clube Escritores de Galicia.