Co cambio de década, Casares instálase en Compsotela para estudar Filosofía e Letras e incorpórase ao grupo de galeguistas liderado por Ramón Piñeiro. Participa no activismo estudantil e comeza a escribir poemas e relatos curtos.