Noticias

Recordo de González-Millán

Cúmprense xa dez anos dende que un infortunado accidente en Nova York cobrouse a vida de Xoán González-Millán e tamén a da súa dona Esperanza Caneda. Ese improbable destino que, meses antes, levara a Carlos Casares dun xeito imprevisible. González-Millán naceu no Grove en 1951 e comezou os cursos comúns de Filosofía e Letras na USC, para licenciarse na mesma…

Continue reading