Contacto

CONTACTO

Se quere contactar coa Fundación Carlos Casares pode facelo usando os seguintes medios:

Enderezo: Rúa Oporto, 1 – 1º andar (36201 – Vigo).
Teléfono de contacto:  616761749
Correos electrónicos: fundacioncarloscasares@gmail.com / direccion@fundacioncarloscasares.org