BIBLIOGRAFÍA SOBRE CARLOS CASARES

[Páxina en elaboración]

Nesta sección poden consultarse todos os volumes monográficos sobre a figura de Carlos Casares.

CASARES MOURIÑO, Xavier (coord.): Carlos Casares. Os amigos, as imaxes, as palabras, A Nosa Terra, Vigo, 2004.

CALVO, Tucho: Carlos Casares. O conto da vida, ed. La Voz de Galicia, 2003.

DÍAZ-FERROS VIQUEIRA, Francisco e MONTEAGUDO, Henrique (coord.): Carlos Casares. A semente aquecida da palabra, ed. Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela, marzo, 2003.

“Carlos Casares”, monografías REM (Revista de Estudios Miñoranos), primavera 2003, ed. IEM (Instituto de Estudios Miñoranos), Nigrán, Pontevedra, 2003.

ENRÍQUEZ, Xosé Manuel: Ilustrísima de Carlos Casares, Vilaboa (Pontevedra), Edicións do Cumio, col. “Guías de lectura”, 1992.

FERNÁNDEZ COSTAS, Xosé Manuel e RABUNHAL, Henrique: Carlos Casares. Curso de Orientación Universitaria, Tema 9, A Coruña, Bahía Edicións, 1993.

GASPAR PORRAS, Silvia: Unha lectura de… Ilustrísima de Carlos Casares, Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 1997.

LASO LORENZO, Rafael: Carlos Casares, o amigo das palabras, Vigo, Galaxia, 2013.

LOUREIRO, Ramón: Carlos Casares, nove retratos e unha conversa inacabada, ed. Galaxia/Fundación Carlos Casares/Concello de Ferrol, Vigo, 2002.

LOUREIRO, Ramón: Carlos Casares, A Nosa Terra, Vigo, 2003.

MORENO, Xosé María: Análise práctica de Ilustrísima, Santiago de Compostela, Sotelo Blanco Edicións, Col. “Literatura e Crítica”, 1994.

VEGA, Rexina R.(coord.):“Carlos Casares: memoria y homenaje”, en Quimera, nº 217, xuño 2002, pp. 11-46.

VICENTE, Denís: Carlos Casares. Compromiso con Galicia, Ir Indo, col. Galegos na Historia, 2015.

VALCÁRCEL, Marcos (coord.): Carlos Casares, punto de encontro. Lembranza e homenaxe desde Ourense, ed. Concellería de Cultura do Concello de Ourense, col. “Auria” nº 7, Ourense, 2002.

VVAA: Actas Simposio Carlos Casares, Fundación Carlos Casares, 2010.

VVAA: Carlos Casares (1941-2002). Legado dun escritor. Deputación de Ourense, 2010.