PADROADO E ÓRGANOS REITORES

PRESIDENTE
Francisco Javier Casares Mouriño

SECRETARIO
Gustavo Adolfo Garrido García

ADMINISTRADOR
Håkan Olof Casares Berg

VOGAIS
Lars Christian Casares Berg
María Mercedes Casares Mouriño
Virgina Casares Fernández
Manuel Rodríguez Álvarez
Manuel Rodríguez Vázquez
Damián Álvarez Villalaín
Darío Villanueva Prieto
Henrique Monteagudo Romero
José María Fonseca Moretón
Consellería de Cultura Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia
Deputación Provincial de Pontevedra
Deputación Provincial de Ourense
Concello de Vigo
Concello de Ourense
Concello de Xinzo de Limia
Real Academia Galega
Consello da Cultura Galega
La Voz de Galicia
Editorial Galaxia
Fundación Penzol

COMISIÓN EXECUTIVA
Francisco Javier Casares Mouriño
Lars Christian Casares Berg
Håkan Olof Casares Berg
Damián Álvarez Villalaín
Gustavo Adolfo Garrido García
José María Fonseca Moretón
Manuel Rodríguez Álvarez
Manuel Rodríguez Vázquez

COORDINADOR DO CONSELLO ASESOR

CONSELLO ASESOR
Damián Álvarez Villalaín
Antón Baamonde
Denís Fernández Cabrera
Carlos Fernández Fernández
Miguel A. Fernández Fernández
Manuel F. Vieites
Juan I. Fonseca Moretón
Xosé Fortes Bouzán
Iolanda Galanes Santos
Leandro García Bugarín
Basilio García Pérez
Gustavo Adolfo Garrido García
Luís González Tosar
Manuel Janeiro
Modesto López Bouzas
Ramón Loureiro
Iago Martínez
Henrique Monteagudo
Antonio Montero
Francisco Javier Pérez Carrasco
Fernando Ramallo
Román Raña Lama
Xulio Ríos
Manuel Rivas
Manuel Rodríguez Álvarez
Lois Rodríguez Andrade
Olivia Rodríguez González
Manuel Rodríguez Vázquez
Vítor Vaqueiro
Darío Villanueva